Ύφεση 8,3% το 2020 και Ανάπτυξη 5,7% το 2021 στην Ευρωζώνη

Ύφεση 8,3% το 2020 και Ανάπτυξη 5,7% το 2021 στην Ευρωζώνη
Ύφεση 8,3% το 2020 και Ανάπτυξη 5,7% το 2021 στην Ευρωζώνη

Ύφεση της οικονομίας της Ευρωζώνης 8,3% φέτος και ανάπτυξή της κατά 5,7% το 2021 προβλέπουν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Στην προηγούμενη έρευνα, οι αναλυτές προέβλεπαν σημαντικά μικρότερη ύφεση για το 2020 (5,5%) αλλά και χαμηλότερη ανάπτυξη για το 2021 (4,3%).

Για το 2022, οι αναλυτές προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης 2,4% έναντι 1,7% στην προηγούμενη έρευνα, ενώ μακροπρόθεσμα (για το 2025) η πρόβλεψή τους παρέμεινε σταθερή (1,4%).