Ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα Προτείνει Μείωση Φορολογίας

Ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα Προτείνει Μείωση Φορολογίας
Ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα Προτείνει Μείωση Φορολογίας

Ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που θα αυξάνει τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά 1% ετησίως έως το 2030, συνιστά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία (OECD Economic Surveys, Greece), την πορεία ανάκαμψης της οποίας ανέκοψε η πανδημία του κορωνοϊού.

Τα μέτρα που προτείνει ο ΟΟΣΑ προβλέπουν:

Tη μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες,

Tην αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στο 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) από 3% το 2021,

Tην ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας για τη μείωση των ανισοτήτων,

Tη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης και

Tην αύξηση των δαπανών για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Επίσης, η επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών αποτελεί προαπαιτούμενο για μια βιώσιμη ανάκαμψη των επενδύσεων.