Οι Ιδιωτικοποιήσεις Ενίσχυσαν το ΑΕΠ της Ελλάδας

Οι Ιδιωτικοποιήσεις Ενίσχυσαν το ΑΕΠ της Ελλάδας
Οι Ιδιωτικοποιήσεις Ενίσχυσαν το ΑΕΠ της Ελλάδας

Οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας κατά περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως, κατά μέσο όρο, την περίοδο 2011 – 2019 και η μέση επίδραση στην αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολούμενους.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος της επίδρασης των ιδιωτικοποιήσεων προήλθε από επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο της οικονομίας.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «Η Μακροοικονομική και Κοινωνικοοικονομική Επίδραση του Προγράμματος Αξιοποίησης της Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου».

Σύμφωνα με την έρευνα, υπολογίζεται ότι περίπου 5,6 δισ. ευρώ πάγιες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από το 2011 έως και το β’ τρίμηνο του 2019 μπορούν να αποδοθούν στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Προκύπτει έτσι, ότι σε κάθε 1 ευρώ αρχικών εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 1,02 ευρώ πάγιων επενδύσεων στο σύνολο της οικονομίας.