Το Ελληνικό Χρέος Παραμένει Βιώσιμο

Το Ελληνικό Χρέος Παραμένει Βιώσιμο.
Το Ελληνικό Χρέος Παραμένει Βιώσιμο.

To χρέος της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας θα παραμείνει πολύ υψηλό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η βιωσιμότητά του υποστηρίζεται από πολλούς παράγοντες που το αμβλύνουν, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch σε νέα έκθεσή του.

Το χρέος της Ελλάδας αυξήθηκε στο 207% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στο τέλος του 2020 από 181% το 2019 ως αποτέλεσμα του ισχυρού σοκ που προκάλεσε η πανδημία στα δημόσια οικονομικά της.

«Αναμένουμε ότι ο λόγος του χρέους θα παραμείνει στο επίπεδο αυτό φέτος για να μειωθεί στο 193% το 2022», αναφέρει ο Fitch.

 www.GreekShares.com