Μείωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Μείωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Μείωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) μείωση κατά -1,6% σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του Μαρτίου 2020, ενώ ο ΔΤΚ Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021, παρουσίασε αύξηση +1,2% έναντι αύξησης +1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020, παρουσίασε μείωση -1,7% έναντι αύξησης +0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020 με το δωδεκάμηνο Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019.

www.GreekShares.com