Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα Δανείζεται 150 δισ. Ευρώ Ετησίως

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα Δανείζεται 150 δισ. Ευρώ Ετησίως.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα Δανείζεται 150 δισ. Ευρώ Ετησίως.

Το πρόγραμμα δανεισμού της από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το οποίο προκύπτει ότι θα δανείζεται περίπου 150 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2026.

Με τις εκδόσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνει ο μεγαλύτερος εκδότης ομολόγων σε ευρώ.

Η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο προβλέπει ένα ποσό 750 δισ. ευρώ σε τιμές του 2018 αλλά 800 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, θα γίνεται μέσω δημοπρασιών και κοινοπρακτικών εκδόσεων ομολόγων, που θα επιτρέπουν τις τακτικές εκταμιεύσεις χρημάτων στις χώρες της ΕΕ, μόλις αυτές ολοκληρώνουν τα συμφωνηθέντα έργα και μεταρρυθμίσεις.

www.GreekShares.com