Πάνω από 9 δισ. Ευρώ το Πρωτογενές Έλλειμμα

Πάνω από 9 δισ. Ευρώ το Πρωτογενές Έλλειμμα.
Πάνω από 9 δισ. Ευρώ το Πρωτογενές Έλλειμμα.

Πάνω από 9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο 7μηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου.

Έλλειμμα παρουσιάζεται στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12,5 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 12,9 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 10,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 9,1 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,6 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7.5 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.