Ισχυρή Αύξηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Ισχυρή Αύξηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
Ισχυρή Αύξηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

H επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη είναι πολύ ισχυρή τον Αύγουστο του 2021, με τον σχετικό δείκτη να είναι ελαφρά μόνο χαμηλότερος από το υψηλό επίπεδο 20ετίας που κατέγραψε τον Ιούλιο του 2021, καθώς η πρόοδος στο μέτωπο των εμβολιασμών επέτρεψε το άνοιγμα περισσότερων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας IHS Markit που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπεύθυνων αγορών (PMI) της IHS Markit, που θεωρείται καλός δείκτης της πορείας των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και τομέα των υπηρεσιών, υποχώρησε ελαφρά στις 59,5 μονάδες από τις 60,2 τον Ιούλιο.

Σημειώνεται ότι κάθε τιμή του δείκτη πάνω από τις 50 μονάδες υποδηλώνει αύξηση της δραστηριότητας.