Αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

Αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία.
Αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αύξηση 13,0% παρουσίασε ο γενικός δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούλιο του 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2020, έναντι μείωσης 7,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2021, ο δείκτης Τιμών Παραγωγού παρουσίασε αύξηση 1,1% τον Ιούλιο έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2019 – Ιουλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,1% έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.