Μείωση στο Έλλειμμα Εμπορικού Ισοζυγίου

Μείωση στο Έλλειμμα Εμπορικού Ισοζυγίου.
Μείωση στο Έλλειμμα Εμπορικού Ισοζυγίου.

Μείωση 33,2% καταγράφηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας τον Φεβρουάριο του 2021, καθώς σημειώθηκε αύξηση της αξίας των εξαγωγών (+8,5%) σε συνδυασμό με μείωση εκείνης των εισαγωγών (-7,8%).

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.022,2 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021 έναντι 4.362,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας μείωση 7,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.880,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.654,2 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5%.

www.GreekShares.com