Εγκρίθηκαν Νέα Μέτρα Στήριξης για την Ελλάδα

Εγκρίθηκαν Νέα Μέτρα Στήριξης για την Ελλάδα
Εγκρίθηκαν Νέα Μέτρα Στήριξης για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποιήσεις προγραμμάτων ύψους 1,14 δισ. ευρώ για την Ελλάδα από τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν γύρω στις 90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την κρίση του νέου κορωνοϊού.

Το 1,14 δισ. ευρώ που αποτελεί κονδύλι πολιτικής συνοχής θα χρηματοδοτήσει μέτρα υπέρ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Από το ποσό αυτό, περίπου 600 εκατ. ευρώ χορηγούνται υπό μορφή επιχορηγήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό χορηγείται υπό μορφή επιστρεφόμενης ενίσχυσης (χρηματοδοτικά μέσα).

Συνολικά, μέσω αυτών των κονδυλίων αναμένεται να στηριχθούν περίπου 90.000 επιχειρήσεις.