Έλλειμμα 9,7% και Χρέος 205,6%

Έλλειμμα 9,7% και Χρέος 205,6%.
Έλλειμμα 9,7% και Χρέος 205,6%.

Λίγο χαμηλότερο στο 9,7% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) από 9,9% που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό διαμορφώθηκε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές διαμορφώθηκε στο 205,6% στα 341 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επικυρώθηκαν από την Eurostat, το πρωτογενές έλλειμμα το 2020 ανήλθε στο 6,7% του ΑΕΠ από 6,8% του ΑΕΠ που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό.

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης εμφανίζονται αυξημένες στα 100,64 δισ. ευρώ από 87,76 δισ. ευρώ το 2019 και τα έσοδα Γενικής Κυβέρνησης υποχώρησαν στα 84,51 δισ. ευρώ έναντι 89,86 δισ. ευρώ το 2019.