Η Ελληνική Οικονομία θα Αναπτυχθεί με Ρυθμό 3,5 έως 4%

Η Ελληνική Οικονομία θα Αναπτυχθεί με Ρυθμό 3,5 έως 4%.
Η Ελληνική Οικονομία θα Αναπτυχθεί με Ρυθμό 3,5 έως 4%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την τριμηνιαία έκθεσή του, η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί το 2021 με ρυθμό +3,5 έως +4%, με βάση το βασικό σενάριο των εξελίξεων.

Εφόσον η υγειονομική κρίση υποχωρήσει βραδύτερα, περιορίζοντας την τουριστική περίοδο και επανακάμψει το φθινόπωρο με καθυστερήσεις στην απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανάπτυξη θα είναι ηπιότερη από +1,5 έως +2%.

Η ανεργία θα κυμανθεί μεταξύ 15,5 και 16%.

www.GreekShares.com