Μειώθηκε η Ανεργία τον Ιανουάριο του 2021

Μειώθηκε η Ανεργία τον Ιανουάριο του 2021.
Μειώθηκε η Ανεργία τον Ιανουάριο του 2021.

Στο 16% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2021 και μειώθηκε μεν σε σχέση με το διορθωμένο προς τα κάτω 16,4% του Ιανουαρίου του 2020, αλλά αυξήθηκε σε σύγκριση με το διορθωμένο προς τα κάτω 15,6% του Δεκεμβρίου του 2020.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι άνεργοι ανήλθαν σε 714.809 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 56.779 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 (7,4%).

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.760.313 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 162.384 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 (4,1%) και κατά 119.643 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 (3,1%)