ΕΚΤ – Το Χρέος και οι Τιμές των Ακινήτων οι Σημαντικότεροι Κίνδυνοι

ΕΚΤ - Το Χρέος και οι Τιμές των Ακινήτων οι Σημαντικότεροι Κίνδυνοι.
ΕΚΤ - Το Χρέος και οι Τιμές των Ακινήτων οι Σημαντικότεροι Κίνδυνοι.

Τα υψηλά επίπεδα χρέους και μία φούσκα στις τιμές των ακινήτων είναι από τις μεγαλύτερες οικονομικές αδυναμίες της Ευρώπης και αποτελούν βαρίδια για την ανάκαμψή της από την ύφεση που προκαλεί η πανδημία του Κορωνοϊού, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

«Οι χώρες αντιμετωπίζουν μία ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ μίας πρόωρης προσαρμογής των μέτρων στήριξης, η οποία μπορεί να συμβάλει σε ένα κύμα εταιρικών χρεοκοπιών, και στη διατήρηση των μέτρων στήριξης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διατηρώντας έτσι στη ζωή μη βιώσιμες εταιρείες», ανέφερε η ΕΚΤ.