Μεγάλη Βελτίωση στην Καινοτομία

Μεγάλη Βελτίωση στην Καινοτομία.
Μεγάλη Βελτίωση στην Καινοτομία.

Σημαντικό άλμα έχει σημειώσει η Ελλάδα σε θέματα καινοτομίας την περίοδο 2014 έως 2021.

Στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ιταλία και τη Λιθουανία η απόδοση στην καινοτομία έχει αυξηθεί πάνω από 25 ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίστοιχα, οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν αυξηθεί κατά μέσον όρο 12,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Την ίδια στιγμή όμως, η Ελλάδα συνεχίζει να παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καταλαμβάνοντας την 20ή θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. στον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εuropean Innovation Scoreboard 2021).