Η Ανεργία Αυξήθηκε το Πρώτο Τρίμηνο του Έτους στο 17,1%

Η Ανεργία Αυξήθηκε το Πρώτο Τρίμηνο του Έτους στο 17,1%.
Η Ανεργία Αυξήθηκε το Πρώτο Τρίμηνο του Έτους στο 17,1%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στο 17,1% ενώ, το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (τέταρτο του’ 2020) και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (πρώτο του 2020) ήταν 16,2%.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 745.414 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή ειδικών κανόνων λειτουργίας στις επιχειρήσεις καθώς και από την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, στο σύνολο της χώρας.