Μακροοικονομικές και Δημοσιονομικές Αβεβαιότητες στον Προϋπολογισμό του 2021

Μακροοικονομικές και Δημοσιονομικές Αβεβαιότητες στον Προϋπολογισμό του 2021.
Μακροοικονομικές και Δημοσιονομικές Αβεβαιότητες στον Προϋπολογισμό του 2021.

Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές αβεβαιότητες για το 2021, εντοπίζει το γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στη γνώμη του για την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Ειδικότερα σημειώνει: «Όσον αφορά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες, η διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων είναι ακόμα άγνωστη και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στην ανάπτυξη και, κυρίως, στη διανομή του εμβολίου».

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες, όπως αναφέρει, το σημαντικότερο ρίσκο σχετίζεται με την αποκατάσταση των δημόσιων εσόδων το 2021, καθώς αυτό «θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους».

www.GreekShares.com/gr/