Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.
Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Από τον Δεκέμβριο του 2020 αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει το πρώτο έργο, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης με στόχο την αξιοποίηση των 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Από τα 32 δισ. ευρώ, τα 12,7 δισ. ευρώ αφορούν δάνεια και τα 19,2 δισ. ευρώ επιδοτήσεις.

Τα 19,2 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν ως εξής:

6,2 δισ. ευρώ στην Πράσινη μετάβαση, 2,1 δισ. ευρώ για την Ψηφιακή μετάβαση, 4,1 δισ. ευρώ στην Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή και 4 δισ. ευρώ σε Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας.

Όπως διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, τα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων θα δοθούν επίσης ως δάνειο σε επιχειρήσεις με μηδενικό επιτόκιο.

Προϋπόθεση για τη λήψη αυτών των δανείων θα είναι η συμπλήρωση από τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον του 50% της επένδυσης είτε από τραπεζικά και είτε από ίδια κεφάλαια.

www.GreekShares.com/gr/