Η Ανεργία το Μεγαλύτερο Πρόβλημα

Η Ανεργία το Μεγαλύτερο Πρόβλημα.
Η Ανεργία το Μεγαλύτερο Πρόβλημα.

Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες στην μετά την πανδημία εποχή καθώς και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα «Η επίδραση της COVID-19 στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης: Ένας χρόνος μετά».

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας στις οικονομίες, οι ομιλητές σημείωσαν ότι αυτές ήταν ηπιότερες από ό,τι αρχικά αναμένονταν, ωστόσο έχουν οδηγήσει σε μεγάλες ανισότητες, πλήττοντας κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα.

Ξεχώρισαν ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην εποχή μετά την πανδημία, την ανεργία και πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης, την αποτελεσματική κατάρτιση του δυναμικού στις νέες οικονομικές ανάγκες με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση του μεγάλου δημόσιου χρέους που δημιούργησε η πανδημία.

www.GreekShares.com