Διπλάσια η Ύφεση της Ελλάδας σε σχέση με τον Μέσο Όρο της Ευρωζώνης

Διπλάσια η Ύφεση της Ελλάδας σε σχέση με τον Μέσο Όρο της Ευρωζώνης.
Διπλάσια η Ύφεση της Ελλάδας σε σχέση με τον Μέσο Όρο της Ευρωζώνης.

Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία για την ύφεση στην Ελλάδα ήταν καλύτερα από το αναμενόμενο, καθώς κυμάνθηκε στο 8,2% από την αρχική πρόβλεψη για 10,5%, η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη το τέταρτο τρίμηνο του 2020 συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUROSTAT), τη μεγαλύτερη μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του δ’ τριμήνου σε ετήσια βάση κατέγραψε η Ισπανία με -9,1% και ακολούθησαν η Ελλάδα με 7,9% και η Κροατία με -7,1%.

Συνολικά, η οικονομία της ΕΕ συρρικνώθηκε 4,6% και της Ευρωζώνης 4,9%.

Συμπερασματικά, η Ελλάδα έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό ύφεσης από τον μέσο όρο της ΕΕ.

www.GreekShares.com