Αύξηση στο Διαθέσιμο Εισόδημα των Νοικοκυριών

Αύξηση στο Διαθέσιμο Εισόδημα των Νοικοκυριών.
Αύξηση στο Διαθέσιμο Εισόδημα των Νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), αύξηση 0,8% (από 30,52 δισ. ευρώ σε 30,76 δισ. ευρώ) σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το δ’ τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ωστόσο, η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 8,9%, από 33,2 δισ. ευρώ σε 30,2 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 1,7% το δ’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με -8,7% το δ’ τρίμηνο του 2019.