Αυξήθηκε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών

Αυξήθηκε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών.
Αυξήθηκε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάιο του 2021, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020, παρουσίασε αύξηση 37,0% έναντι μείωσης 30,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Μαΐο του 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021, παρουσίασε μείωση 1,9%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 – Μαΐου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2019 – Μαΐου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 8,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.