Αυξημένο Έλλειμμα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών

Αυξημένο Έλλειμμα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών.
Αυξημένο Έλλειμμα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών.

Αυξήθηκε τον Μάιο του 2021 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2020, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, εξαιτίας της επιδείνωσης των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων.