18. Η Φιλοσοφία της Επένδυσης

dollar rise
Το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των περισσότερων ανθρώπων δαπανάται...

Οι άνθρωποι επιλέγουν να δαπανήσουν τα χρήματά τους με διάφορους τρόπους.

Το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των περισσότερων ανθρώπων δαπανάται στα καθημερινά έξοδα: τροφή, στέγη και ρούχα.

Αλλά ακόμη και αν ακολουθείτε έναν συντηρητικό τρόπο ζωής, είναι σημαντικό να κάνετε κάποιες επενδύσεις για το μέλλον.

Ένα σχετικά μικρό ποσό που αποταμιεύεται κάθε χρόνο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δική σας μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια.

Η θεωρία γύρω από την επένδυση είναι στοιχειώδης:

Τα χρήματα που δεν χρειάζονται τώρα μπορούν να επενδυθούν για να γίνουν περισσότερα αργότερα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα, όταν χρειαστούν.

Όλοι χρειαζόμαστε χρήματα, όχι μόνο για τις καθημερινές μας ανάγκες αλλά και για μεγαλύτερα σχέδια, όπως για την αγορά στέγης, αυτοκινήτου, για μια επιχείρηση, κλπ.

Υπάρχει μια βασική ιδέα η οποία συνοψίζει τη φιλοσοφία της επένδυσης:

Η μελλοντική αξία του χρήματος:

Η μελλοντική αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα ποσό που επενδύεται σήμερα θα αναπτυχθεί με δεδομένο κάποιο ποσοστό εκτίμησης.

Οι άνθρωποι επενδύουν στην ελπίδα ή την υπόσχεση ότι αργότερα θα λαμβάνουν περισσότερα χρήματα.

Η σημερινή αξία είναι η αξία με τα τωρινά δεδομένα ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού στο μέλλον.

Αυτή βασίζεται σε εκτιμώμενα ποσοστά αποδόσεων για μια χρονική περίοδο.

Όταν επενδύετε, τα χρήματά σας εργάζονται για εσάς, κι όχι το αντίθετο!