17. Αποταμίευση έναντι Επένδυσης

αποταμίευση έναντι επένδυσης
Αν ανοίξετε έναν λογαριασμό αποταμιεύσεων σε μια τράπεζα, θα σας πληρώνουν τους τόκους για τις αποταμιεύσεις σας...

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν λογαριασμούς αποταμιεύσεων κι εκεί μπορούν να αποταμιεύουν με ασφάλεια τα επιπλέον μετρητά, αντί «να τα φυλάνε κάτω από το στρώμα»!

Μερικοί έχουν και μετοχές ή ομόλογα.

Παρόλα αυτά, ενώ ένας λογαριασμός αποταμιεύσεων στην τράπεζα μπορεί να φαίνεται ασφαλέστερος απ’ ό,τι το στρώμα για τα χρήματά σας, μακροπρόθεσμα είναι μια χαμένη πρόταση!

Αν ανοίξετε έναν λογαριασμό αποταμιεύσεων σε μια τράπεζα, θα σας πληρώνουν τους τόκους για τις αποταμιεύσεις σας.

Έτσι πιστεύετε πως οι αποταμιεύσεις σας είναι εγγυημένες, για να αυξηθούν και ότι αυτό σας κάνει να αισθάνεστε πολύ καλά.

Περιμένετε όμως, μέχρι να δείτε τι θα κάνει ο πληθωρισμός στην επένδυσή σας μακροπρόθεσμα!

Η τράπεζα μπορεί να σας πληρώσει ένα επιτόκιο π.χ. 5% το χρόνο για τα χρήματά σας, αν ο πληθωρισμός είναι περίπου στο 7%, η επένδυσή σας χάνει 2% κατ’ έτος.

Η αποταμίευση και η επένδυση χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, αλλά είναι εντελώς διαφορετικές

Ας αποσαφηνίσουμε πριν απ’ όλα, ωστόσο, τι εννοούμε με τους όρους «απόδοση» και «ρίσκο».

Απόδοση είναι το εισόδημα από μια επένδυση ή αποταμίευση.

Ρίσκο είναι η αβεβαιότητα που θα έχετε από μια αναμενόμενη απόδοση και τη διατήρηση του κεφαλαίου.

Το ποσοστό των αποδόσεων και το ρίσκο των αποταμιεύσεων είναι συχνά χαμηλότερα απ’ ό,τι οι άλλες μορφές επένδυσης.

Αποταμίευση είναι η απόθεση χρημάτων με ασφάλεια, όπως σε μια τράπεζα ή σε έναν λογαριασμό για βραχυπρόθεσμες ανάγκες, όπως τα τρέχοντα έξοδα ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Συνήθως έχετε χαμηλό, σταθερό ποσοστό απόδοσης και μπορείτε να αποσύρετε τα χρήματά σας εύκολα.

Οι αποταμιεύσεις είναι επίσης κυρίως ρευστό.

Δηλαδή, μπορείτε γρήγορα κι εύκολα να μετατρέψετε την επένδυσή σας σε μετρητά.

Επένδυση είναι η ανάληψη ρίσκου με ένα τμήμα των αποταμιεύσεών σας, όπως η αγορά μετοχών ή ομολόγων με την ελπίδα επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων μακροπρόθεσμα.

Αντίθετα με τις τραπεζικές αποταμιεύσεις, οι μετοχές και τα ομόλογα μακροπρόθεσμα αποδίδουν αρκετά για να υπερκεράσουν τον πληθωρισμό, αλλά επίσης η αξία τους βρίσκεται σε ύφεση από καιρού εις καιρόν.

Η απόφαση σχετικά με το ποια επένδυση να επιλέξετε επηρεάζεται από παράγοντες όπως η απόδοση, το ρίσκο και η ρευστότητα.

Οι επενδύσεις μπορεί να παράγουν τρέχον εισόδημα ενώ εξακολουθείτε να έχετε την επένδυση μέσα από την πληρωμή τόκων, μερισμάτων ή πληρωμές ενοικίων.