Ύφεση 7,7% Προβλέπεται για το Β’ Εξάμηνο του 2020

Ύφεση 7,7% Προβλέπεται για το Β’ Εξάμηνο του 2020
Ύφεση 7,7% Προβλέπεται για το Β’ Εξάμηνο του 2020

Την παραμονή της Ελλάδας σε ύφεση για όλο το 2020 προβλέπει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το σύνολο του 2020 προβλέπεται στο -7,8% και ο μέσος ρυθμός μεταβολής για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 εκτιμάται στο -7,7%.

Οι προβλέψεις αυτές ενσωματώνουν τα επίσημα δημοσιευμένα (προσωρινά) στοιχεία για τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, καθώς και τις εκτιμήσεις των ρυθμών μεταβολής -6,9% και -8,4% για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, αντίστοιχα.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις αντανακλούν τη σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, εξαιτίας του σοκ της πανδημίας της Covid-19.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά -15,2% (σε όρους αλυσωτών δεικτών όγκου), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.