Το Κλίμα της Οικονομίας Παρουσιάζει Βελτίωση

Το Κλίμα της Οικονομίας Παρουσιάζει Βελτίωση

Ο δείκτης του οικονομικού κλίματος αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και διαμορφώθηκε στις 101,4 μονάδες, σε σύγκριση με 98,4 τον Οκτώβριο, προσεγγίζοντας εκ νέου τα επίπεδα του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Iδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η ενίσχυση είναι στην ίδια κατεύθυνση με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ανάλογες ανοδικές τάσεις επικρατούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο.

Η επίδοση είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των προσδοκιών κυρίως στο λιανικό εμπόριο και δευτερευόντως στις υπηρεσίες, αλλά και την ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Στη βιομηχανία, αντίθετα, οι προσδοκίες είναι σταθερές, ενώ τα δημόσια έργα παύουν να στηρίζουν τις κατασκευές, όπου οι προσδοκίες υποχωρούν σημαντικά.

Το ενεργειακό ζήτημα εξακολουθεί να προβληματίζει και να δημιουργεί αβεβαιότητες, όπως και το πρόβλημα του επίμονου και υψηλού πληθωρισμού, που πλήττει πλέον σχεδόν όλες τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών και όλα τα νοικοκυριά, ενόψει και της εορταστικής περιόδου.