Το ΑΕΠ Αναμένεται να Εισέλθει σε Πορεία Ανάκαμψης

Το ΑΕΠ Αναμένεται να Εισέλθει σε Πορεία Ανάκαμψης.
Το ΑΕΠ Αναμένεται να Εισέλθει σε Πορεία Ανάκαμψης.

Οι συνθήκες ύφεσης που επικράτησαν στην ελληνική οικονομία το 2020 θα συνεχιστούν και στο πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας αναμένεται να εισέλθει σε πορεία ανάκαμψης.

Αυτό προκύπτει από τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το σύνολο του 2020 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο -12,8% και -9,9%, αντίστοιχα.

www.GreekShares.com