Συμφωνία για τον Ελάχιστο Παγκόσμιο Εταιρικό Φόρο

Συμφωνία για τον Ελάχιστο Παγκόσμιο Εταιρικό Φόρο.
Συμφωνία για τον Ελάχιστο Παγκόσμιο Εταιρικό Φόρο.

Την 1η Ιουλίου, στην Ολομέλεια του Περιεκτικού Πλαισίου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), επιβεβαιώθηκε η συμφωνία 130 χωρών, που εκπροσωπούν περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, για μια νέα παγκόσμια φορολογική αρχιτεκτονική.

Η συμφωνία περιλαμβάνει σχέδιο δύο Πυλώνων για τη μεταρρύθμιση των διεθνών φορολογικών κανόνων, με στόχο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να καταβάλλουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται τον φόρο που πράγματι τους αναλογεί.

Το πλαίσιο της συμφωνίας επικαιροποιεί βασικά στοιχεία του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων του 21ου αιώνα, που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολόγηση.