Στο 1,9% θα Ανέλθει η Επιπλέον Αύξηση του ΑΕΠ Ετησίως από τους Πόρους του Ταμείου Ανασυγκρότησης

Στο 1,9% θα Ανέλθει η Επιπλέον Αύξηση του ΑΕΠ Ετησίως από τους Πόρους του Ταμείου Ανασυγκρότησης
Στο 1,9% θα Ανέλθει η Επιπλέον Αύξηση του ΑΕΠ Ετησίως από τους Πόρους του Ταμείου Ανασυγκρότησης

Πρόσθετη αύξηση που προσεγγίζει το 2% ετησίως θα προκύπτει για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανασυγκρότησης (Next Generation) σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Όπως αποκάλυψε ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας, οι υπηρεσίες της Τράπεζας εκτιμούν ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας θα ενισχύεται κάθε χρόνο κατά 1,9% από τους πόρους των 30,2 δισ. ευρώ του Ταμείου που αντιστοιχούν στην Ελλάδα.

Με τους πόρους αυτούς μπορεί να ολοκληρωθεί ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας, ανέφερε ο ίδιος, στην περίπτωση που απορροφηθούν έγκαιρα και διοχετευτούν σε εξωστρεφείς τομείς.