Προϋπολογισμός – Υπερέβησαν τα Έσοδα τον Στόχο

Προϋπολογισμός - Υπερέβησαν τα Έσοδα τον Στόχο.
Προϋπολογισμός - Υπερέβησαν τα Έσοδα τον Στόχο.

Στο ύψος των 7,882 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού το 11μηνο του 2021, βελτιωμένο τόσο έναντι του στόχου για 8,973 δισ. ευρώ, όσο και έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 13,747 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Παράλληλα, το Νοέμβριο τα έσοδα από ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος υπερέβησαν τις εκτιμήσεις.

Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12,267 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 13,399 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 18,252 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 48,476 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 326 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 ανήλθαν στα 60,743 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 805 εκατ. ευρώ ή 1,3% έναντι του στόχου (61,548 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022.