Βελτιωμένη Εικόνα στο Πρωτογενές Έλλειμμα του Προϋπολογισμού

Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει το α’ εξάμηνο του 2022 το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού, καθώς διαμορφώθηκε σε 3,425 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,896 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9,093 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26,259 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,079 δισ. ευρώ ή 8,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28,954 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,878 δισ. ευρώ ή 11% έναντι του στόχου.