Οι Αβεβαιότητες Δεν Έχουν Εξαλειφθεί

Οι Αβεβαιότητες Δεν Έχουν Εξαλειφθεί.
Οι Αβεβαιότητες Δεν Έχουν Εξαλειφθεί.

Όπως αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το Προσχέδιο Προϋπολογισμού για το 2022 κατατίθεται σε σαφώς ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο οι αβεβαιότητες δεν έχουν εξαλειφθεί.

Αυτές αφορούν καταρχήν την εξέλιξη της πανδημίας και τη συνεχιζόμενη πίεση στο σύστημα υγείας. Οι επιδόσεις της χώρας μας σε όρους εμβολιασμών, κρουσμάτων και θανάτων – σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση – δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές.

Επιπλέον, αβεβαιότητες δημιουργεί η ταχύτητα επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας, τόσο από την πλευρά της ζήτησης που έχει επανέλθει σε μεγάλο βαθμό, όσο και από την πλευρά της προσφοράς, η οποία ενδέχεται να επανέλθει βραδύτερα, όπως άλλωστε συμβαίνει και παγκοσμίως με τις παρατηρούμενες αυξήσεις του κόστους ενέργειας.

www.GreekShares.com