Νέα Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας

Νέα Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
Νέα Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Οι χώρες της Ευρωζώνης υπέγραψαν στις Βρυξέλλες τη συμφωνία για την τροποποίηση της ιδρυτικής συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), με την οποία ενισχύονται οι αρμοδιότητές του αναφορικά με την εποπτεία των προγραμμάτων προσαρμογής και γίνεται ένα περαιτέρω βήμα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ESM, η νέα συνθήκη θα πρέπει να εγκριθεί από τα κοινοβούλια και των 19 χωρών που μετέχουν στον ESM,

Με τη νέα αυτή συνθήκη, ο ESM θα μπορεί να δίνει δάνεια έως 68 δισ. ευρώ στο Ταμείο Εξυγίανσης Τραπεζών για να χρηματοδοτεί αυτό την εξυγίανση ή εκκαθάριση των τραπεζών.

www.GreekShares.com