Μειωμένες Κατά 10,6% οι Εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

Μειωμένες Κατά 10,6% οι Εξαγωγές τον Σεπτέμβριο.
Μειωμένες Κατά 10,6% οι Εξαγωγές τον Σεπτέμβριο.

Μείωση εμφάνισαν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές τον Σεπτέμβριο, με το εμπορικό έλλειμμα να παρουσιάζει μείωση 24% το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Αναλυτικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 4.037,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.807,0 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση 16%.

Ωστόσο, η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 62,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 61,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2019.

www.GreekShares.com/gr/