Ευρωζώνη – Μείωση του ΑΕΠ 0,6% στο 4ο Τρίμηνο του 2020

Ευρωζώνη - Μείωση του ΑΕΠ 0,6% στο 4ο Τρίμηνο του 2020.
Ευρωζώνη - Μείωση του ΑΕΠ 0,6% στο 4ο Τρίμηνο του 2020.

Κατά 0,6% συρρικνώθηκε η οικονομία της Ευρωζώνης στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 έναντι προκαταρκτικής εκτίμησης για μείωση 0,7%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Σε ετήσια βάση, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης μειώθηκε 5% στο τέταρτο τρίμηνο.

Για το σύνολο του 2020, η οικονομία της περιοχής συρρικνώθηκε 6,8%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

O αριθμός των απασχολουμένων στην Ευρωζώνη αυξήθηκε (σε τριμηνιαία βάση) 0,3% στο τέταρτο τρίμηνο έναντι αύξησης 0,1% στο τρίτο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, η απασχόληση στην περιοχή μειώθηκε 2% στο τέταρτο τρίμηνο του 2020.

www.GreekShares.com