Ευρωζώνη – Μείωση της Οικονομικής Δραστηριότητας τον Ιούνιο

Ευρωζώνη - Μείωση της Οικονομικής Δραστηριότητας τον Ιούνιο

Σύμφωνα με έρευνα της S&P Global, η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη επιβραδύνθηκε σημαντικά και πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο του 2022, καθώς οι καταναλωτές ανήσυχοι για τις μεγάλες αυξήσεις των λογαριασμών προτίμησαν να αναβάλουν αγορές.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπεύθυνων αγορών (PMI) της S&P Global, ο οποίος αφορά στην πορεία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών, μειώθηκε τον Ιούνιου του 2022 στις 51,9 μονάδες από 54,8 τον Μάιο του 2022, πολύ χαμηλότερα από τις 54 μονάδες που προέβλεπαν αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters και στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021.