Παρατηρείται Αύξηση 42,8% στον Κύκλο Εργασιών των Επιχειρήσεων

Παρατηρείται Αύξηση 42,8% στον Κύκλο Εργασιών των Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2022  ανήλθε σε 133.266.230 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, που είχε ανέλθει σε  93.341.622 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα της Μεταποίησης, κατά 44,2%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι  επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων σχετικών με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 3,1%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν  διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2022 ανήλθε σε 38.245.190 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021, που είχε ανέλθει σε 25.778.962 χιλ. ευρώ.