Έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.
Έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.

Έλλειμμα ύψους 767 εκατ. ευρώ παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2020 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αυξημένο κατά 90 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών.

Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 615 εκατ. ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισαγωγές μειώθηκαν με ρυθμό ταχύτερο από τον ρυθμό μείωσης των εξαγωγών.

www.GreekShares.com