Έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το 2020

Έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το 2020.
Έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το 2020.

Στα 11,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδας, εκτινάχθηκε το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το 2020 από 2,7 δισ. ευρώ το 2019.

Η δραματική αυτή επιδείνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αντανακλά κατά κύριο λόγο την σημαντική μείωση του πλεονάσματος στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της σημαντικής υστέρησης που εμφάνισαν τα έσοδα από τον τουρισμό.

Πιο αναλυτικά, οι εισπράξεις από τον τουρισμό μειώθηκαν την προηγούμενη χρονιά στα 4,28 δισ. ευρώ από 18,1 δισ. ευρώ που είχαν φθάσει το 2019.

Συνακόλουθα, το πλεόνασμα του Ισοζυγίου Υπηρεσιών περιορίστηκε το 2020 στα 7,2 δισ. ευρώ από 21,1 δισ. ευρώ το 2019.

www.GreekShares.com