Άνοδος στα Συνολικά Έσοδα του Δημοσίου

Άνοδος στα Συνολικά Έσοδα του Δημοσίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, αυξημένα κατά 2.875 εκ. ευρώ ή 11% έναντι του στόχου είναι τα συνολικά έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού, στα 28.950 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού ύψους 6.552 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 7.981 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και ελλείμματος 12.221 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 3.429 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4.896 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9.093 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.