Στο 12,5% Ανήλθε η Ανεργία τον Απρίλιο

Στο 12,5% Ανήλθε η Ανεργία τον Απρίλιο

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο 12,5% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2022, έναντι 17,2% τον Απρίλιο 2021 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,6% τον Μάρτιο 2022.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 587.595 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 182.482 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2021 (23,7%) και κατά 11.707 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2022 (2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 16,2% (από 21,8% τον Απρίλιο 2021) και στους άνδρες σε 9,5% (από 13,4%).

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.123.634 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 403.552 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 (10,8%) και μείωση κατά 41.072 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 (1%).