Αλλαγές στα Σύμφωνα Σταθερότητας

Αλλαγές στα Σύμφωνα Σταθερότητας.
Αλλαγές στα Σύμφωνα Σταθερότητας.

Προτάσεις για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταθέτει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, μετά από αίτηση του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα.

Στη γνωμοδότηση αναφέρεται ότι το κριτήριο του χρέους στο 60% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ως τιμή αναφοράς (anchor) για όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα περιοριστικό και πρακτικά ανεφάρμοστο.

Άλλωστε, το 2020 το συνολικό δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης έφτασε στο 98% του ΑΕΠ (από 84% το 2019).

Τονίζεται ότι ιδιαίτερη μεταχείριση απαιτείται για τις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ για τo Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε έναν μόνιμο μηχανισμό μακροοικονομικής σταθεροποίησης.