40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας

40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας.
40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας.

Η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 2020, καθώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) έλαβε αρνητικό πρόσημο, μετά την ελαφρά ανάκαμψη που εμφάνισε την προηγούμενη τριετία, 2017-2019.

Οι προοπτικές για την εγχώρια οικονομία στις αρχές του 2020 θεωρούνταν θετικές. Ωστόσο, η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και η εξάπλωσή της στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020, άλλαξε πάλι τα δεδομένα και ανέτρεψε εντελώς τη θετική εικόνα των προηγουμένων ετών.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και έχουν επιφέρει βαρύ πλήγμα στην ελληνική οικονομία.

Μετά από μία τριετία ελαφράς ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, το 2020 σηματοδοτήθηκε από τη βαθιά ύφεση που βίωσε η χώρα, καθώς το ΑΕΠ κατέγραψε σημαντική μείωση 8,2%.

Η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 και η εξάπλωσή της και στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020, ανέτρεψε εντελώς τη θετική προοπτική που μόλις είχε αρχίσει να διαφαίνεται.

Η υγειονομική κρίση εκτός των σοβαρότατων προβλημάτων που έχει επιφέρει σε κοινωνικό επίπεδο, έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό και τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εδώ και ένα χρόνο καταβάλλουν έντονες προσπάθειες ώστε να προσαρμοστούν στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες λειτουργίας και να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήματα.

Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται συνεχώς από την Πολιτεία, η υγειονομική κρίση συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2021, εκτιμάται δε ότι θα υφίσταται για μερικούς μήνες ακόμη, εντείνοντας την ανησυχία αλλά και την αβεβαιότητα του ελληνικού εταιρικού τομέα.

Σίγουρα, η τρέχουσα συγκυρία έχει επηρεάσει σε διαφορετικό βαθμό κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Για το σύνολο του εταιρικού τομέα αναμένεται σημαντική επιδείνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων το 2020.

Ωστόσο, πέραν της όποιας πορείας κατέγραψαν οι επιμέρους επιχειρηματικοί τομείς το 2020, ενδιαφέρον έχει να αποτυπωθούν οι τάσεις που χαρακτήρισαν διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τα προηγούμενα έτη, όπως αυτές προκύπτουν από τα οικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών.

Δείτε Εδώ την Πλήρη Μελέτη