2,8 δισ. Ευρώ η Ετήσια Χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΤΕπ προς την Ελλάδα

2,8 δισ. Ευρώ η Ετήσια Χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΤΕπ προς την Ελλάδα.
2,8 δισ. Ευρώ η Ετήσια Χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΤΕπ προς την Ελλάδα.

Ιστορικό ρεκόρ, τόσο ως προς το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης που παρείχε ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Ελλάδα όσο και ως προς το ύψος των μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν, επετεύχθη το 2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών και της ΕΤΕπ, το 2020 συμφωνήθηκε νέα χρηματοδότηση ύψους άνω των 2,8 δισ. ευρώ για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις με μεγάλο αντίκτυπο σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και της Ελλάδας.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν από την ΕΤΕπ επιπλέον 4,3 δισ. ευρώ για μελλοντικές επενδύσεις.

Η χρηματοδότηση του Ομίλου της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2020 ήταν η τρίτη μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη υψηλότερη θέση στην ΕΕ ως προς τις κατά κεφαλήν υπογραφές συμβάσεων με την ΕΤΕπ.

www.GreekShares.com