ΟΑΕΔ – Πάνω από 1 εκατ. οι Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

ΟΑΕΔ - Πάνω από 1 εκατ. οι Εγγεγραμμένοι Άνεργοι.
ΟΑΕΔ - Πάνω από 1 εκατ. οι Εγγεγραμμένοι Άνεργοι.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σε 1.013.163 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Μάιο του 2021, έναντι 1.099.013 ατόμων τον Απρίλιο του 2021 (ποσοστιαία μεταβολή -7,81%) και έναντι 1.162.955 ατόμων τον Μάιο του 2020 (ποσοστιαία μεταβολή -12,88%).

Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον Μάιο του 2021, ανήλθε σε 970.487 άτομα.

Από τους εγγεγραμμένους ανέργους, 560.735 (ποσοστό 57,78%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών.