Πώς Επηρεάζουν τις Οικογένειες ο Πληθωρισμός, τα Επιτόκια και η Αγορά των Ακινήτων;

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), οι νέες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες που σχετίζονται με τον υψηλό πληθωρισμό και τις πιέσεις που δέχονται στο διαθέσιμο εισόδημά τους, η επικείμενη αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθώς και οι αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων βρίσκονται στο επίκεντρο του προϋπολογισμού κάθε οικογένειας.

Στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η ΤτΕ δίνει απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τα νοικοκυριά και εκτιμά τον πραγματικό κίνδυνο για μια σειρά επιμέρους ζητημάτων, κάνοντας μια αναδρομή από το 2021 στο σήμερα.