44. Ποιο Είναι το Στυλ Σας;

invetsors style
Η ιδιοσυγκρασία και η προσωπικότητά σας πρέπει να σας καθοδηγούν...

Η ιδιοσυγκρασία και η προσωπικότητά σας πρέπει να σας καθοδηγούν στην υλοποίηση επενδύσεων.

Εάν είστε ένα συντηρητικό, μη ριψοκίνδυνο άτομο, τότε μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας.

Αποδεχθείτε το και επενδύστε ανάλογα, που σημαίνει συντηρητικά.

Κανένας δεν μπορεί να κοστολογήσει την δυνατότητά σας να κοιμάστε ήσυχα το βράδυ!

Από την άλλη πλευρά, εάν είστε περισσότερο ριψοκίνδυνος, περισσότερο πρόθυμος να αναλάβετε μεγαλύτερο κίνδυνο σε αντάλλαγμα της πιθανότητας για υψηλότερη ανταμοιβή, πρέπει να μπορείτε να ενεργήσετε πιο επιθετικά στην αγορά.

Οι περισσότεροι επενδύουν για διαφορετικούς λόγους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους.

Όποια προσέγγιση, ή προσεγγίσεις, και αν υιοθετήσετε, το σημαντικότερο είναι να γνωρίζετε, γιατί αγοράσατε μια συγκεκριμένη μετοχή.

Εάν αγοράσατε μια μετοχή, ακολουθώντας τη συμβουλή του γείτονα ή του χρηματιστή σας, αναγνωρίστε ότι αυτός είναι ο λόγος που την αγοράσατε!

Στη συνέχεια θα είναι πιθανότερο να αποφύγετε την “επιταγή του επενδυτή”, δηλαδή την ακόλουθη συμπεριφορά:

Εάν η μετοχή σας ανεβαίνει, ισχυρίζεστε ότι οφείλεται στην ικανότητά σας, εάν πέσει, ρίχνετε στους άλλους την ευθύνη!

Γενικώς, από τον τρόπο επενδύσεως, μπορούμε να διευρύνουμε τους ακόλουθους τύπους επενδυτή:

Ο Επενδυτής του Φίλου

Σας τηλεφωνεί ο φίλος σας. Έχει την τέλεια ιστορία για μια εξαιρετική μετοχή, αλλά θα πρέπει να κινηθείτε γρήγορα!

Εάν είναι πιθανό να αγοράσετε σε μια τέτοια περίπτωση, τότε είστε ένα επενδυτής φίλου.

Οι επενδυτές φίλων βασίζονται στη συμβουλή άλλων, για να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Τεχνικός Επενδυτής

Κινητοί μέσοι όροι, γραφικά μοντέλα είναι το είδος των στοιχείων με τα οποία ασχολείται ο τεχνικός επενδυτής.

Οι τεχνικοί επενδυτές χαρακτηρίστηκαν κάποτε χαρτογράφοι επειδή η βασική τους δραστηριότητα ήταν να δημιουργούν και να αναλύουν γραφήματα για τιμές μετοχών.

Σήμερα αυτό γίνεται συνήθως σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου τα προχωρημένα μαθηματικά συνδυάζονται με μεγάλη ισχύ, για να αποκαλυφθούν προηγούμενα μοντέλα και συσχετίσεις.

Η ελπίδα είναι ότι θα συνεχιστούν να ισχύουν και στο μέλλον.

Επενδυτής-Οικονομολόγος

Αυτός ο τύπος επενδυτή στηρίζει τις επενδύσεις του σε προβλέψεις οικονομικών παραμέτρων.

Τυπικές δηλώσεις είναι ότι η ανεργία θα μειωθεί, τα επιτόκια θα ανέβουν, κλπ.

Επενδυτής Τυχαίων Επιλογών

Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, εάν η μετοχή XYZ θα κινηθεί ανοδικά ή πτωτικά, αλλά έχει υψηλό συντελεστή βήτα!

Αφού δε με ενδιαφέρει η ανάληψη ρίσκου, θα την αγοράσω καθώς, κατά μέσον όρο, θα ανταμειφθώ για αυτό το ρίσκο.

Η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής πρέπει να αποτελεί το κριτήριο για την αγορά ή την πώλησή της.

Αυτή είναι η λογική τιμή και καμία ανάλυση δε θα σας βοηθήσει να επιτύχετε κάτι καλύτερο.

Επενδυτής Ανεπίσημης Πληροφόρησης

Αυτή η επενδυτική προσέγγιση συνίσταται στο συνδυασμό πληροφοριών για εταιρείες, οι οποίες συγκεντρώθηκαν με ανεπίσημο τρόπο μέσω διαφόρων συζητήσεων, συνεντεύξεων, δελτίων τύπου και διαδόσεων.

Επενδυτής Αξίας

Αυτός ο επενδυτής προσπαθεί να εκτιμήσει την αξία μιας μετοχής ανεξάρτητα από την τρέχουσα τιμή της στην αγορά.

Αυτή η ανεξάρτητη αξία λαμβάνει πολλά ονόματα, όπως εσωτερική αξία, αξία επένδυσης, λογική αξία, δίκαιη αξία και εκτιμηθείσα αξία.

Μια εσωτερική αξία θα είναι η αξία η οποία δικαιολογείται βάσει συγκεκριμένων δεδομένων: περιουσιακά στοιχεία, κέρδη, μερίσματα, συγκεκριμένες προοπτικές, συμπεριλαμβανομένου του παράγοντα της διοίκησης.

Η επένδυση με βάση την αξία είναι η μέθοδος λήψης αποφάσεων για μεμονωμένες επενδύσεις με βάση της εσωτερική τους αξία σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα τιμή τους.

Επενδυτής Ανάπτυξης

Αυτοί οι επενδυτές αναζητούν μετοχές με υψηλό λόγο τιμής προς λογιστική αξία ή έναν υψηλό δείκτη τιμής προς κέρδη.

Η ανάπτυξη αποτελεί πάντοτε μια παράμετρο στον υπολογισμό της αξίας, συνιστώντας μια μεταβλητή με υψηλή σημασία και θετικό αντίκτυπο.

Συνειδητός Επενδυτής

Αυτός ο τύπος επενδυτή επικαλύπτει τους προαναφερθέντες τύπους.

Όλο και περισσότερο, οι επενδυτές σέβονται τις πεποιθήσεις και τις αξίες τους κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Πολλοί άλλοι ακολουθούν τα δικά τους μονοπάτια, για να αποσαφηνίσουν τις επενδυτικές αξίες τους και να ενεργήσουν αναλόγως.

Η διαδικασία χρήσης, όσο το δυνατό περισσότερης ειλικρίνειας στις επενδυτικές αποφάσεις ονομάζεται συνειδητός τρόπος επένδυσης.