Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρία Χαραμή ΑΕ συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υποβάλλονται από τους χρήστες της υπηρεσίας εγγραφής ή συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγηση τους στην ιστοσελίδα. Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης υποβάλλει κατά την εγγραφή του, (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, email κλπ) κι από στοιχεία τα οποία αποστέλλονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη (όπως η διεύθυνση IP)

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται, για τη διαδικασία εγγραφής των χρηστών στις εκδηλώσεις που οργανώνει, newsletter κτλ. Ορισμένα από τα στοιχεία πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες, όπως η ενημέρωση για την οργάνωση συναφών εκδηλώσεων που οργανώνει η εταιρία, ή για υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν. Η εταιρία δεσμεύεται να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε αιτήματα για λήψη αντιγράφου των δεδομένων, για διόρθωση των δεδομένων ή τέλος για οριστική διαγραφή τους από τα αρχεία της, αν αυτό ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρία χρησιμοποιεί ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών, για την συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που οι χρήστες υποβάλλουν. Η εταιρία δεσμεύει νομικά οποιονδήποτε τρίτο πάροχο αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα, ώστε να χρησιμοποιεί αυτά μόνο για τον σκοπό για τον οποίο του κοινοποιήθηκαν.

Τα δεδομένα διακινούνται και αποθηκεύονται πάντα σε εξοπλισμό ο οποίος βρίσκεται στην Ελληνική επικράτεια. Η εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα να είναι ασφαλή και να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε αυτά.

Η εταιρία δεσμεύεται να ενημερώσει τους χρήστες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου των δεδομένων που τους αφορούν.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία δεν μεταβιβάζει ή κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει, σε τρίτους, χωρίς την έγκριση των χρηστών, παρά μόνο στους επιλεγμένους για τον σκοπό αυτό παρόχους υπηρεσιών, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Η εταιρία παρέχει σε συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν ως εκθέτες στις εκδηλώσεις που διοργανώνει, την υπηρεσία γνωστοποίησης των στοιχείων των χρηστών οι οποίοι επισκέπτονται τα περίπτερά τους.

Οι χρήστες που επιθυμούν την γνωστοποίηση των στοιχείων τους, δίνουν την συγκατάθεσή τους επιτρέποντας την καταγραφή της προσωπικής τους κάρτας διαπίστευσης, κατά την επίσκεψή τους στα περίπτερα των εκθετών, μέσω αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanner) τα οποία διαθέτουν οι εκθέτες.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους αν αυτό κριθεί αναγκαίο, στα πλαίσια της συμμόρφωσής της με το σχετικό εθνικό ή ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα δημοσιευθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.